Privacy

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Wij registreren in het kader van onze zorgplicht immers gegevens van u. De gegevens die we registeren zijn:

  • Bezoekersfrequentie
  • Waargenomen spelgedrag
  • Gesprekken, adviezen en afspraken
  • Onze getroffen maatregelen om kansspelverslaving bij u te voorkomen

Zie ook ons privacy reglement elders op deze site.